Neden Hurda Kumaş

Günümüzde tekstil ürünlerinin satışı her noktada gerçekleşmektedir. Artık marketlerde bile giyim ürünleri satışa sunulmaktadır. Bu durumda tekstil alanında işlev gören firmaların sayısı da artış göstermiştir. Ülkemiz de tekstil alanında bu sayede büyük gelişme göstermiş ve yurt dışına bile açılmıştır. Yurt dışından satın alınan ürünler tekstilin gelişmesi ile geride bırakılmış ve artık üretimler ülkemizde daha da artmıştır. Tekstil sektörünün bu kadar gelişmesi ve üretim yapan firmaların artması atıkların da çoğalmasına neden olmuştur. Ancak her zaman olduğu gibi bu duruma da bir çözüm bulunmuş ve artık kumaşların geri dönüşümü gerçekleştirilmeye başlamıştır. Geri dönüşüm de tekstil sektöründe kullanılan kumaşlar hususunda gerçekleştirilmektedir. Bu kumaşlar da hurda kumaş adını almaktadır. Hurda kumaşlar üretimde kullanılan kumaşların kullanılmayan ya da yarım kalan kısımlarıdır. Neden hurda kumaş denilecek olursa, hurda kumaşların geri dönüşüm hususunda büyük önem teşkil ettiği bilinmelidir. Geri dönüşüm her alanda şüphesiz oldukça önemlidir. Bu durum hem doğaya ve insanlığa fayda sağlamakta hem de firmalara ekstra gelir getirmektedir. Bu kumaşların atılmasındansa değerlendirilmesi oldukça yararlı olacaktır.

Hurda kumaşlar konfeksiyon atölyeler ve tekstil fabrikalarında yapılan üretimlerde arta kalan kumaşlardan oluşmaktadır. Bu kumaşların renk ve desenleri sürekli değildir. Yani birçok desen ve renkte hurda kumaş bulmak kişi ve kurumlar için mümkün olacaktır. Neden hurda kumaş sorusuna birçok cevap verilebilir. Hurda kumaşların satışı gerçekleşebilirken bu kumaşlar tekrar üretimde kullanılabilir. Bu durum da daha az para ile daha fazla üretim gerçekleşmesini sağlayabilecektir. Bunun yanı sıra hurda kumaşlardan silgi bezi üretimi de yapılabilmektedir. Silgi bezleri genelde fabrika makinelerinin temizliğinde kullanılmaktadır. Bu bezler penye kumaş artıklarından yapılmaktadır.

Hurda kumaşlarda önemli olan nokta kumaşların hasarsız olmasıdır. Yırtık ve lekesiz olan hurda kumaşlar hem satış hem de üretimde faydalı olacaktır. Neden hurda kumaş denildiğinde akla gelen bu maddeler günümüzde birçok firmanın yararına olmuştur. Geri dönüşüm ve ekstra üretim hususunda büyük yarar sağlayan hurda kumaşların satışını yapan firmalara ulaşmak için de internetten kolayca yararlanılabilmektedir.